Program

Program se připravuje. Bude znám koncem září.

 

TÉMATA KONFERENCE:

Zdravotní a sociální péče v CDZ

Místo psychoterapie v komunitní péči

Komplexní služby u osob s duševní poruchou ve stáří

Multidisciplinární týmy v psychiatrických nemocnicích

Historie sociální psychiatrie a komunitní péče

Další témata: sebevraždy, duševní zdraví u dětí a mládeže, dostupné bydlení